T4. Th2 21st, 2024

Kết quả giữa kì thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3a ᴠассiпe của Việt Nam Nanocovax cho thấy đạt yêu cầu về tính an toàn (ngắn hạn), có tính sinh miễn dịch, nhưng chưa có dữ liệu để đánh giá trực tiếp hiệu lực bảo vệ.

Bộ Y tế ngày 28/8 thông tin về cuộc họp khẩn cấp Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc gia (HĐĐĐQG) hôm 22/8, về xem xét kết quả giữa kì thử nghiệm lâm sàng (TNLS) giai đoạn 3a ᴠассiпe của Việt Nam Nanocovax.

Theo đó, trên cơ sở xem xét hồ sơ, kết quả nghiên cứu và ý kiến của các thành viên tham dự họp đánh giá, hội đồng kết luận:

– ᴠассiпe Nanocovax đạt yêu cầu về tính an toàn (ngắn hạn) dựa trên dữ liệu báo cáo kết quả giữa kỳ TNLS giai đoạn 3a tính đến thời điểm hiện tại.

– ᴠассiпe có tính sinh miễn dịch trên các xét nghiệm đã có kết quả, tuy nhiên, cần tiếp tục bổ sung kết quả xét nghiệm trung hòa virus SARS-CoV-2 sống trên nuôi cấy tế bào (PRNT) trên chủng Delta (phát hiện lần đầu tại Ấn Độ) và trên chủng Alpha (phát hiện lần đầu tại Anh) để đủ các kết quả xét nghiệm theo đề cương đã được phê duyệt.

Chưa có dữ liệu để đánh giá trực tiếp hiệu lực bảo vệ của ᴠассiпe Nanocovax, cần tiếp tục thực hiện theo đề cương, đánh giá về hiệu lực bảo vệ theo đề cương được phê duyệt – đây là kết quả quan trọng nhất về chất lượng.

Về việc đề xuất xem xét cấp giấy đăng ký lưu hành có điều kiện ᴠассiпe Nanocovax, Hội đồng thống nhất việc sử dụng các kết quả nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tính đến thời điểm đánh giá kết quả giữa kỳ giai đoạn 3a, gửi Thường trực Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc để xem xét cấp giấy đăng ký lưu hành có điều kiện ᴠассiпe Nanocovax theo quy định.

Hội đồng đề nghị Công ty Cổ phần công nghệ sinh học Dược Nanogen và nhóm nghiên cứu hoàn thiện báo cáo (theo ý kiến chuyên gia, đặc biệt bổ sung các thông tin để đảm bảo tính tin cậy của kết quả nghiên cứu như khoảng dao động của kết quả xét nghiệm trong mẫu nghiên cứu, cỡ mẫu của từng xét nghiệm…), cập nhật, bổ sung trực tiếp các kết quả nghiên cứu TNLS ᴠассiпe Nanocovax đồng thời với HĐĐĐQG và Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc để thẩm định cuốn chiếu.

Kết quả cuộc họp khẩn cấp vaccine Covid-19 của Việt Nam: An toàn, có tính sinh miễn dịch, chưa có dữ liệu về hiệu lực bảo vệ - Ảnh 1.

Tình nguyện viên tiêm thử nghiệm ᴠассiпe Nanocovax tại Học viện Quân y (Ảnh: Phương Thảo)

Trong trường hợp được cấp giấy đăng ký lưu hành, ᴠассiпe Nanocovax có thể chỉ được sử dụng có điều kiện theo số lượng và kế hoạch được Bộ Y tế phê duyệt. Những người sử dụng vaccine này cần được theo dõi chặt chẽ về tính an toàn tương tự như với đối tượng nghiên cứu giai đoạn 3b. Hai Hội đồng sẽ nêu cụ thể các điều kiện để được tiếp tục hoặc dừng lưu hành khi đã có đủ dữ liệu về hiệu lực bảo vệ và tính an toàn của ᴠассiпe.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh việc cấp phép lưu hành cần dựa trên những bằng chứng khách quan, minh bạch, khoa học được HĐĐĐQG và Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc xem xét, đánh giá. Đây là 2 Hội đồng độc lập và Bộ Y tế sẽ xem xét việc cấp phép đối với một thuốc, ᴠассiпe khi thuốc, ᴠассiпe đó được 2 Hội đồng thông qua.

Theo Bộ Y tế, ᴠассiпe là sản phẩm đặc biệt, không chỉ có tác động tới một người mà cả cộng đồng, do đó cần xem xét cẩn thận, kỹ lưỡng, đặc biệt có sự tham vấn của các nhà khoa học uy tín, các tổ chức quốc tế như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (USCDC)… và có những bước đi cẩn trọng để có thể đánh giá về tính an toàn (ngắn hạn và dài hạn), sự ổn định và sự bền vững của tính sinh miễn dịch, đặc biệt là hiệu quả bảo vệ.

Nanocovax là ᴠассiпe của Việt Nam, trải qua 3 giai đoạn thử nghiệm lâm sàng.

Giai đoạn 1: trên 60 người tình nguyện từ 18 đến 50 tuổi, gồm 3 mức liều 25mcg; 50mcg và 75mcg. Mỗi mức liều có 20 người tham gia, kéo dài từ tháng 12/2020 đến tháng 7/2021, với mục tiêu đánh giá tính an toàn và thăm dò tính sinh miễn dịch của vaccine trên người tình nguyện.

Giai đoạn 2: trên 560 người tình nguyện từ 18 tuổi trở lên, gồm 4 nhóm (nhóm tiêm giả dược (placebo) 80 người; 3 nhóm tiêm ᴠассiпe với 3 mức liều 25mcg; 50mcg và 75mcg, mỗi mức liều 160 người).

Ngay khi có kết quả đánh giá giữa kỳ giai đoạn 1, Bộ Y tế đã phê duyệt đề cương nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2, thời gian nghiên cứu từ tháng 2/2021 đến tháng 2/2022, với mục tiêu đánh giá tính an toàn và tính sinh miễn dịch của vaccine để chọn được liều tối ưu sử dụng trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3.

Giai đoạn 3: thử nghiệm với mức liều 25mcg, trên 13.000 người tình nguyện từ 18 tuổi trở lên, chia thành pha 3a và pha 3b, mục tiêu nghiên cứu là đánh giá tính an toàn, đáp ứng sinh miễn dịch và hiệu lực bảo vệ của ᴠассiпe Nanocovax.

Pha 3a với 1.000 người, tỷ lệ nhóm ᴠассiпe/placebo là 6:1. Ngay khi có kết quả đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2, Bộ Y tế đã phê duyệt đề cương nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, thời gian nghiên cứu từ tháng 6/2021 đến tháng 2/2023, với mục tiêu chính nhằm đánh giá tính an toàn và tính sinh miễn dịch của ᴠассiпe.

Pha 3b với 12.000 người, tỷ lệ nhóm ᴠассiпe/placebo là 2:1, thời gian nghiên cứu từ tháng 7/2021 đến tháng 2/2023, với mục tiêu chính nhằm đánh giá tính an toàn và hiệu lực bảo vệ của ᴠассiпe.

Hiện nay, ᴠассiпe Nanocovax đang TNLS giai đoạn 2 của pha 3 và đã hoàn thành tiêm 2 mũi ᴠассiпe cho 13.000 người tình nguyện của giai đoạn 3, dự kiến đến ngày 10/9 sẽ hoàn thành các xét nghiệm đánh giá tính sinh miễn dịch sau 42 ngày tiêm mũi 1 của giai đoạn 3a.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

close